820-00012-A FOR MacBook Pro 13inch A1502 Early 2015 USB HDMI SDXC Board

Giá bán:

  1.200.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 820-00012-06, 820-00012-A

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

RIGHT I/O BOARD (SDXC USB HDMI ) - MacBook Pro Retina  A1502 Early 2015  MacBookPro12,1 Early 2015: MF839LL/A MacBookPro12,1 Early 2015: MF841LL/A  MacBookPro12,1 Early 2015: MF843LL/A  MacBookPro12,1 Early 2015: MF840LL/A   Part #: 820-00012-06, 820-00012-A 820-00012-A FOR MacBook Pro 13inch A1502 Early 2015 USB HDMI SDXC Board

RIGHT I/O BOARD (SDXC USB HDMI ) - MacBook Pro Retina  A1502 Early 2015 
MacBookPro12,1 Early 2015: MF839LL/A
MacBookPro12,1 Early 2015: MF841LL/A 
MacBookPro12,1 Early 2015: MF843LL/A 
MacBookPro12,1 Early 2015: MF840LL/A  
Part #: 820-00012-06, 820-00012-A

820-00012-A FOR MacBook Pro 13inch A1502 Early 2015 USB HDMI SDXC Board

820-00012-A FOR MacBook Pro 13inch A1502 Early 2015 USB HDMI SDXC Board

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi