IMAC LIKE NEW - CINEMA DISPLAY

Địa chỉ Bán IMAC 99% LIKE NEW ĐÃ QUA SỬ DỤNG CHẤT LƯỢNG NHƯ MỚI, IMAC m1 cũ IMAC second hand.. ngoài ra chúng tôi còn bán macbook pro like new.Tất cả sản phẩm IMAC cũ qua sử dụng được bán tại APPLE HÀ NỘI đều là sản phẩm đã được tuyện chọn và kiểm tra tets rất kỹ lưỡng, vệ sinh bảo dưỡng sạch sẽ để đảm bảo những chiếc Macbook pro cũ được bán ra đạt chất lượng cao và sự bền bỉ cho quá trình sử dụng lâu dài. Xem thêm MACBOOK AIR CŨ RẺ

IMAC CŨ LIKE NEW applehanoi

11892-5    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    16GB    SSD 128GB+1TB Fusion    B    Silver    
12382-7    IMAC    2019    27inch 5K    core i5    3.7GHz    8GB    SSD 128GB+2TB Fusion    A    Silver    mrr12
12010-2    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    16GB    SSD 128GB+1TB Fusion    B    Silver    
12403-3    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    SSD 128GB+3TB Fusion    A    Silver    
1217-4    IMAC    2014    27inch 5K    Core i7    4.0GHz    32GB    SSD 128GB+3TB Fusion    A    Silver    
1217-2    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    24GB    1TB    A    Silver    Loa Hơi rè
12403-4    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    8GB    3TB    A    Silver    
11892-76    IMAC    2015    27inch 5K    Core i5    3.3GHz    32GB    1TB    A    Silver    
11892-22    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12403-6    IMAC    2017    27inch 5K    Core i5    3.4GHz    8GB    1TB Fusion    A    Silver    2
12403-5    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    32GB    SSD 128GB+1TB Fusion    A    Silver    
11892-21    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12235-1    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    32GB    SSD 128GB+3TB Fusion    A    Silver    
12382-6    IMAC    2017    27inch 5K    core i5    3.4GHz    40GB    1TB Fusion    A    Silver    1
11892-6    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    SSD 128GB+1TB Fusion    B    Silver    
11892-81    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    16GB    1TB    A    Silver    
12382-1    IMAC    2014    27inch 5K    core i5    3.5GHz    32GB    1TB Fusion    A    Silver    
11892-23    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-69    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    24GB    SSD 128GB+1TB Fusion    A    Silver    
11892-10    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    1TB    A    Silver    
11892-13    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    32GB    1TB    A    Silver    
11892-17    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-9    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    1TB    A    Silver    
11892-68    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    24GB    SSD 128GB+1TB Fusion    A    Silver    
12102-12    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12207-2    IMAC    2019    21.5inch 4K    Core i5    3.0GHz    8GB    1TB Fusion    A    Silver    
12102-8    IMAC    2014    21.5inch    Core i5    1.4GHz    8GB    500GB    B    Silver    
12010-4    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    16GB    1TB Fusion    A    Silver    
11892-11    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    1TB    A    Silver    
11892-95    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    2.8GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12102-3    IMAC    2014    21.5inch    Core i5    1.4GHz    8GB    500GB    A    Silver    
11892-90    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-25    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12102-6    IMAC    2014    21.5inch    Core i5    1.4GHz    8GB    500GB    A    Silver    
12235-4    IMAC    2019    21.5inch 4K    Core i3    3.6GHz    16GB    1TB    B    Silver    
11935-10    IMAC    2017    21.5inch    Core i5    2.3GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-80    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12207-5    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12403-2    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    32GB    1TB    A    Silver    
11892-77    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-85    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-78    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-30    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11935-11    IMAC    2017    27inch 5K    Core i5    3.4GHz    40GB    1TB Fusion    A    Silver    
12010-1    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    16GB    SSD 256GB+1TB Fusion    A    Silver    
12163-20    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12382-3    IMAC    2015    21.5inch    core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12382-5    IMAC    2017    27inch 5K    core i5    3.4GHz    24GB    1TB Fusion    A    Silver    
12299-1    IMAC    2017    21.5inch 4K    Core i7    3.6GHz    16GB    1TB Fusion    A    Silver    

ĐỊA CHỈ MUA IMAC CŨ GIÁ RẺ UY TÍN!

địa chỉ mua imac cũ giá rẻ uy tín