MACBOOK PRO LIKE NEW

Địa chỉ Bán MACBOOK PRO 99% LIKE NEW ĐÃ QUA SỬ DỤNG CHẤT LƯỢNG NHƯ MỚI, Macbook pro m1 cũ Macbook pro 16inch second hand macbook pro retina touchbar nontouch macbook pro retina. Tất cả sản phẩm macbook pro cũ qua sử dụng được bán tại APPLE HÀ NỘI đều là sản phẩm đã được tuyện chọn và kiểm tra tets rất kỹ lưỡng, vệ sinh bảo dưỡng sạch sẽ để đảm bảo những chiếc Macbook pro cũ được bán ra đạt chất lượng cao và sự bền bỉ cho quá trình sử dụng lâu dài.

 

11892-5    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    16GB    SSD 128GB+1TB Fusion    B    Silver    
12382-7    IMAC    2019    27inch 5K    core i5    3.7GHz    8GB    SSD 128GB+2TB Fusion    A    Silver    mrr12
12010-2    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    16GB    SSD 128GB+1TB Fusion    B    Silver    
12403-3    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    SSD 128GB+3TB Fusion    A    Silver    
1217-4    IMAC    2014    27inch 5K    Core i7    4.0GHz    32GB    SSD 128GB+3TB Fusion    A    Silver    
1217-2    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    24GB    1TB    A    Silver    Loa Hơi rè
12403-4    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    8GB    3TB    A    Silver    
11892-76    IMAC    2015    27inch 5K    Core i5    3.3GHz    32GB    1TB    A    Silver    
11892-22    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12403-6    IMAC    2017    27inch 5K    Core i5    3.4GHz    8GB    1TB Fusion    A    Silver    2
12403-5    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    32GB    SSD 128GB+1TB Fusion    A    Silver    
11892-21    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12235-1    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    32GB    SSD 128GB+3TB Fusion    A    Silver    
12382-6    IMAC    2017    27inch 5K    core i5    3.4GHz    40GB    1TB Fusion    A    Silver    1
11892-6    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    SSD 128GB+1TB Fusion    B    Silver    
11892-81    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    16GB    1TB    A    Silver    
12382-1    IMAC    2014    27inch 5K    core i5    3.5GHz    32GB    1TB Fusion    A    Silver    
11892-23    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-69    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    24GB    SSD 128GB+1TB Fusion    A    Silver    
11892-10    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    1TB    A    Silver    
11892-13    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    32GB    1TB    A    Silver    
11892-17    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-9    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    1TB    A    Silver    
11892-68    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    24GB    SSD 128GB+1TB Fusion    A    Silver    
12102-12    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12207-2    IMAC    2019    21.5inch 4K    Core i5    3.0GHz    8GB    1TB Fusion    A    Silver    
12102-8    IMAC    2014    21.5inch    Core i5    1.4GHz    8GB    500GB    B    Silver    
12010-4    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    16GB    1TB Fusion    A    Silver    
11892-11    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    24GB    1TB    A    Silver    
11892-95    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    2.8GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12102-3    IMAC    2014    21.5inch    Core i5    1.4GHz    8GB    500GB    A    Silver    
11892-90    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-25    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12102-6    IMAC    2014    21.5inch    Core i5    1.4GHz    8GB    500GB    A    Silver    
12235-4    IMAC    2019    21.5inch 4K    Core i3    3.6GHz    16GB    1TB    B    Silver    
11935-10    IMAC    2017    21.5inch    Core i5    2.3GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-80    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12207-5    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12403-2    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    32GB    1TB    A    Silver    
11892-77    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-85    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-78    IMAC    2015    21.5inch    Core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11892-30    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.4GHz    8GB    1TB    A    Silver    
11935-11    IMAC    2017    27inch 5K    Core i5    3.4GHz    40GB    1TB Fusion    A    Silver    
12010-1    IMAC    2014    27inch 5K    Core i5    3.5GHz    16GB    SSD 256GB+1TB Fusion    A    Silver    
12163-20    IMAC    2013    27inch    Core i5    3.2GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12382-3    IMAC    2015    21.5inch    core i5    1.6GHz    8GB    1TB    A    Silver    
12382-5    IMAC    2017    27inch 5K    core i5    3.4GHz    24GB    1TB Fusion    A    Silver    
12299-1    IMAC    2017    21.5inch 4K    Core i7    3.6GHz    16GB    1TB Fusion    A    Silver    

12414-14    Macbook Air    2020    13inch    Core i5    1.1GHz    8GB    SSD 512GB    C    Gold    BH Apple đến 27/3/2023    
1217-25    Macbook Air    2020    13inch    Core i5    1.1GHz    8GB    SSD 512GB    C        Gold    
12414-13    Macbook Air    2020    13inch    Core i5    1.1GHz    16GB    SSD 512GB    C    Grey    BH Apple đến 26/3/2023    
12414-8    Macbook Air    2019    13inch    Core i5    1.6GHz    16GB    SSD 512GB    C    Grey    BH Apple đến 25/2/2023    
12432-9    Macbook Air    2020    13inch    Core i7    1.2GHz    16GB    SSD 512GB    C    Silver    Phím tiếng Anh    
12382-21    Macbook Air    2020    13inch    Core i5    1.1GHz    16GB    SSD 256GB    B    Grey    Phím tiếng Anh    

11752-44    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
11651-24    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
12207-25    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.2GHZ    16GB    SSD 512GB    A    Bàn phím tiếng Anh    Grey    
11606-16    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 2TB    A            
12725-8    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    32GB    SSD 512GB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
11924-13    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    32GB    SSD 1TB    A            
12742-14    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
12432-14    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    32GB    SSD 1TB    B    Grey        
12403-44    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    B    Grey        
12403-41    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    32GB    SSD 1TB    A    Silver        
11787-21    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
11222-28    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey    Sạc. 124 Lần Pin Bảo trì    
12010-29    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.2GHz    16GB    SSD 1TB    B    Grey        
12382-29    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.2GHz    32GB    SSD 512GB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
11881-14-1    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 512GB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
12357-17    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.2GHz    16GB    SSD 256GB    A    Silver    Phím tiếng Anh    
12769-28    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    32GB    SSD 1TB    A    Silver        
12010-30    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 256GB    A    Silver        
12403-29    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Silver    Bàn phím tiếng Anh    
12131-21    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.4GHz    64GB    SSD 1TB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
11881-20    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    A            
11973-35    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    A            
12403-37    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.4GHz    64GB    SSD 1TB    B    Grey    Phím tiếng Anh    
12102-36    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.4GHz    32GB    SSD 1TB    A    Silver    Phím tiếng Anh    
11752-45    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
11752-46    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
11222-50    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
11651-25    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
11752-41    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    A    Grey        
11752-42    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    A    Grey        
12403-28    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 1TB    A    Grey    Bàn phím tiếng Anh    
12102-31    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey    Bàn phím tiếng Anh    
12432-12    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    C    Grey    Phím tiếng Anh    
12403-39    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    32GB    SSD 1TB    A    Grey        
12331-21    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    B    Grey    Phím tiếng Anh    
12163-19    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    C    Grey    Phím tiếng Anh    
11924-14    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 1TB    A            
11935-58    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    64GB    SSD 2TB    A            
11881-19    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    32GB    SSD 1TB    A            
12131-15    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 1TB    B    Grey    Bàn phím tiếng Anh    
12207-24    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
11829-19    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A        Tiếng Anh    
12796-20    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Grey        
12010-32    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Silver        
11787-14    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    A            
11935-57    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.6GHz    32GB    SSD 1TB    A            
12403-43    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    B    Grey        
12403-45    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.3GHz    16GB    SSD 1TB    A    Grey        
12742-16    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    32GB    SSD 1TB    A    Silver        
11881-21    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A            
1217-30    Macbook Pro    2018    15inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Bàn phím tiếng Anh    Silver    
12102-29    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    A    Silver    Phím tiếng Anh    
11829-18    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 1TB    A        Phím tiếng Anh    
11935-49    Macbook Pro    2018    15inch    Core i9    2.9GHz    32GB    SSD 2TB    A        Phím tiếng Anh    
11935-59    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.4GHz    64GB    SSD 2TB    A            
12403-40    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.4GHz    32GB    SSD 1TB    A    Grey        
12403-35    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    32GB    SSD 1TB    A    Grey    Phím tiếng Anh    
11935-56    Macbook Pro    2019    16inch    Core i9    2.4GHz    64GB    SSD 1TB    B        Phím tiếng Anh    
12403-38    Macbook Pro    2019    16inch    Core i7    2.6GHz    16GB    SSD 512GB    A    Silver    Phím tiếng Anh    
6/1/2202    Macbook Pro    2020    13inch    M1        8GB    SSD 256GB    NEW    Xám    Tiếng Anh-Nguyên siu    
5/1/2202    Macbook Pro    2020    13inch    M1        8GB    SSD 256GB    NEW    Xám    Tiếng Anh-Nguyên siu