820-3071-A 820-5482-07 820-3071-A HDMI USB-Card Reader Board MacBook Pro 15-034 A1398-Late 2013-2014 2015

Giá bán:

  1.200.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 820-3071-A, 820-5482-07, 820-3071-A

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Board 820-3071-A 820-5482-07 820-3071-A HDMI-USB-Card-Reader-Board-MacBook-Pro-15-034-A1398-Late-2013-2014 2015  MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG)2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG)2.3...

Board 820-3071-A 820-5482-07 820-3071-A HDMI-USB-Card-Reader-Board-MacBook-Pro-15-034-A1398-Late-2013-2014 2015 


MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG)2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (DG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2014 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (IG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (DG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (DG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (DG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (DG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)

820-3071-A 820-5482-07 820-3071-A HDMI-USB-Card-Reader-Board-MacBook-Pro-15-034-A1398-Late-2013-2014 2015

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi