821-1721-A Power Audio Board Cable MacBook Air 11" A1465 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO

Giá bán:

  350.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 821-1721-A Power Audio Board Cable

Tình trạng :

Cáp audio và nguồn 821-1721-a sử dụng thay thế cho macbook air 11 inch MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO A1465 2013 2014 2015 MacBookAir6,1 Mid 2013: MD711LL/A (1.3 GHz Core i5) MacBookAir6,1 Mid 2013: MD712LL/A (1.3 GHz Core i5) MacBookAir6,1 Mid 2013: MD712LL/A (1.7 GHz Core i7) MacBookAir6,1 Early 2014: MD711LL/B (1.4 GHz Core i5) MacBookAir6,1 Early...

Cáp audio và nguồn 821-1721-a sử dụng thay thế cho macbook air 11 inch MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO A1465 2013 2014 2015

MacBookAir6,1 Mid 2013: MD711LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Mid 2013: MD712LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Mid 2013: MD712LL/A (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir6,1 Early 2014: MD711LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Early 2014: MD712LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Early 2014: MD712LL/B (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir7,1 Early 2015: MJVM2LL/A (1.6 GHz Core i5 or 2.2 GHz Core i7)
MacBookAir7,1 Early 2015: MJVP2LL/A (1.6 GHz Core i5 or 2.2 GHz Core i7)

MD711LL/A*,MD711LL/B*, MJVM2LL/A* 
Apple Part No: 923-0431
Printed Part No: 821-1721-A

821-1721-A Power Audio Board Cable  MacBook Air 11" A1465 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi