BÀN PHÍM MACBOOK RETINA 12 INCH A1534 2015 2016

Giá bán:

  3.500.000₫

Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1

MÃ SỐ SẢN PHẨM : A1534 KEYBOARD

Tình trạng : mới chính hãng

THAY BÀN PHÍM NEW MACBOOK 12 INCH A1534 2015 2016, SẢN PHẨM TƯƠNG THÍCH CHO CÁC MODEL MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)    1.1 GHz Core M (M-5Y31)      Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016 Order    MF855LL/A*    Model    A1534 (EMC 2746) Family    Early 2015    ID    MacBook8,1 RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB* Storage  ...

THAY BÀN PHÍM NEW MACBOOK 12 INCH A1534 2015 2016, SẢN PHẨM TƯƠNG THÍCH CHO CÁC MODEL


MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)    1.1 GHz Core M (M-5Y31)
    
Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016
Order    MF855LL/A*    Model    A1534 (EMC 2746)
Family    Early 2015    ID    MacBook8,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015) Specs

MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)    1.2 GHz Core M (M-5Y51)
    
Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016
Order    MF865LL/A*    Model    A1534 (EMC 2746)
Family    Early 2015    ID    MacBook8,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015) Specs

MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)    1.3 GHz Core M (M-5Y71)
    
Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016
Order    BTO/CTO    Model    A1534 (EMC 2746)
Family    Early 2015    ID    MacBook8,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015) Specs

MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016)    1.1 GHz Core m3 (M3-6Y30)
    
Intro.    April 19, 2016    Disc.    None
Order    MLHA2LL/A*    Model    A1534 (EMC 2991)
Family    Early 2016    ID    MacBook9,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016) Specs

MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016)    1.2 GHz Core m5 (M5-6Y54)
    
Intro.    April 19, 2016    Disc.    None
Order    MLHC2LL/A*    Model    A1534 (EMC 2991)
Family    Early 2016    ID    MacBook9,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016) Specs

MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016)    1.3 GHz Core m7 (M7-6Y75)
    
Intro.    April 19, 2016    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1534 (EMC 2991)
Family    Early 2016    ID    MacBook9,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016) Specs
 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi