Bo nguồn Apple A1225 iMac 24inch 250W PSU Power Supply 614-0405 ADP-250AF B PA-3241-02A1

Giá bán:

  1.800.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Power Supply 614-0405 ADP-250AF B PA-3241-02A1

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Bo nguồn Apple A1225 iMac 24inch 250W PSU Power Supply 614-0405 ADP-250AF B PA-3241-02A1 iMac (24-inch Early 2009), iMac (24-inch, Early 2008), iMac (24-inch, Mid 2007) Apple Part#: 661-4995, 661-4665, 661-4478, 661-4422 Manufacturer Part:  614-0432 , 614-0416, 614-0405, APD-250AF B, ADP-240AF B Compatible EEE Code: 2F7 , 2F8 , 058 , ZTQ, 0Y6 , XCP , XCQ Sử...

Bo nguồn Apple A1225 iMac 24inch 250W PSU Power Supply 614-0405 ADP-250AF B PA-3241-02A1 iMac (24-inch Early 2009), iMac (24-inch, Early 2008), iMac (24-inch, Mid 2007)

Apple Part#: 661-4995, 661-4665, 661-4478, 661-4422

Manufacturer Part:  614-0432 , 614-0416, 614-0405, APD-250AF B, ADP-240AF B

Compatible EEE Code: 2F7 , 2F8 , 058 , ZTQ, 0Y6 , XCP , XCQ

Bo nguồn Apple A1225 iMac 24inch 250W PSU Power Supply 614-0405 ADP-250AF B PA-3241-02A1

Sử dụng thay thế cho các model imac:
 
iMac (24-inch Early 2009) MB418LL/A - 2.66 GHz Core 2 Duo, iMac9,1 (A1225) EMC# 2267
iMac (24-inch Early 2009) MB419LL/A - 2.93 GHz Core 2 Duo, iMac9,1 (A1225) EMC# 2267
iMac (24-inch Early 2009) MB420LL/A - 3.06 GHz Core 2 Duo, iMac9,1 (A1225) EMC# 2267
iMac (24-inch Early 2008) MB325LL/A - 2.8 GHz Core 2 Duo, iMac8,1 (A1225) EMC# 2211
iMac (24-inch Mid 2007) MA878LL - 2.4 GHz Core 2 Duo, iMac7,1 (A1225) EMC# 2134
iMac (24-inch Mid 2007) MB322LL/A - 2.8 GHz Core 2 Duo, iMac7,1 (A1225) EMC# 2134

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi