Bo nguồn Apple iMac A1224 20inch 2007 2008 2009 PSU Power Supply Board HP-N1700XC ADP-170AF-B 614-0421, 614-0438, 614-0415

Giá bán:

  1.800.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : PSU Power Supply HP-N1700XC ADP-170AF-B

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Bộ nguồn Apple iMac A1224 2007 2008 2009 PSU Power Supply Board  HP-N1700XC ADP-170AF-B     Thông số kỹ thuật :   P/N: 614-0421 614-0438 614-0415  Sử dụng cho imac: A1224 (2007 2008 2009) Input: 100-240V 3A 50-60Hz Output: +12VM DC/ 15A; +12VS DC/ 5A; 180W  COMPATIBLE:    YEAR       INTRO DATE   SIZE ORDER No. MODEL No. EMC MODEL...
Bộ nguồn Apple iMac A1224 2007 2008 2009 PSU Power Supply Board  HP-N1700XC ADP-170AF-B
 
 
Thông số kỹ thuật :
 
P/N: 614-0421 614-0438 614-0415 
Sử dụng cho imac: A1224 (2007 2008 2009)
Input: 100-240V 3A 50-60Hz
Output: +12VM DC/ 15A; +12VS DC/ 5A; 180W 

Bo nguồn Apple iMac A1224 20inch 2007 2008 2009 PSU Power Supply Board HP-N1700XC ADP-170AF-B

COMPATIBLE: 
 
YEAR       INTRO DATE   SIZE ORDER No. MODEL No. EMC MODEL ID CPU
Mid-2007  20070807 20" MA876LL   A1224  (EMC 2133) For iMac7,1 2.0 GHz Core 2 Duo (T7300)
Mid-2007  20070807 20" MA877LL         A1224 (EMC 2133) For iMac7,1 2.4 GHz Core 2 Duo (T7700)
Early 2008 20080428 20" MB323LL/A A1224  (EMC 2210) For iMac8,1 2.4 GHz Core 2 Duo (E8135)
Early 2008 20080428 20" MB324LL/A A1224 (EMC 2210) For iMac8,1 2.66 GHz Core 2 Duo (E8335)
Early 2009 20090303 20" MB417LL/A A1224  (EMC 2266) For iMac9,1 2.66 GHz Core 2 Duo (E8135)
Mid-2009         20090407 20" MC015LL/A A1224  (EMC 2266) For iMac9,1 2.0 GHz Core 2 Duo (P7350)
Mid-2009         20090304 20" MC015LL/B A1224  (EMC 2316) For iMac9,1 2.26 GHz Core 2 Duo (P7550)

 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi