BỘ NGUỒN MAC PRO Apple 614-0383 614-0435 - 980W PSU Power Supply for Mac Pro DPS980AB

Giá bán:

  2.500.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : APPLE Mac Pro DPS980AB

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

BỘ NGUỒN APPLE MAC PRO SỬ DỤNG THAY THẾ CHO CÁC MÁY MACPRO khi chúng bị lỗi hỏng bộ nguồn mà không thể sửa chữa khắc phục được.   Mac Pro "Quad Core" 2.66 (Original)2.66 GHz D. Core Xeon 5150 x2 Mac Pro "Quad Core" 3.0 (Original)3.0 GHz D. Core Xeon 5160 x2 Mac...

BỘ NGUỒN APPLE MAC PRO SỬ DỤNG THAY THẾ CHO CÁC MÁY MACPRO khi chúng bị lỗi hỏng bộ nguồn mà không thể sửa chữa khắc phục được.

BỘ NGUỒN MAC PRO Apple 614-0383 614-0435 - 980W PSU Power Supply for Mac Pro DPS980AB  Apple MAC PRO 614-0383 614-0435 614-0454 980W Mac Pro DPS980AB

PSU MACPRO BO NGUON APPLE MACPRO

APPLE MAC PRO

Mac Pro "Quad Core" 2.66 (Original)2.66 GHz D. Core Xeon 5150 x2
Mac Pro "Quad Core" 3.0 (Original)3.0 GHz D. Core Xeon 5160 x2
Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2,1)3.0 GHz Q. Core Xeon X5365 x2
Mac Pro "Quad Core" 2.8 (2008)2.8 GHz Q. Core Xeon E5462
Mac Pro "Eight Core" 2.8 (2008)2.8 GHz Q. Core Xeon E5462 x2
Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2008)3.0 GHz Q. Core Xeon E5472 x2
Mac Pro "Eight Core" 3.2 (2008)3.2 GHz Q. Core Xeon X5482 x2
Mac Pro "Quad Core" 2.66 (2009/Nehalem)2.66 GHz Q. Core Xeon W3520
Mac Pro "Quad Core" 2.93 (2009/Nehalem)2.93 GHz Q. Core Xeon W3540
Mac Pro "Quad Core" 3.33 (2009/Nehalem)3.33 GHz Q. Core Xeon W3580
Mac Pro "Eight Core" 2.26 (2009/Nehalem)2.26 GHz Q. Core Xeon E5520 x2
Mac Pro "Eight Core" 2.66 (2009/Nehalem)2.66 GHz Q. Core Xeon X5550 x2
Mac Pro "Eight Core" 2.93 (2009/Nehalem)2.93 GHz Q. Core Xeon X5570 x2
Mac Pro "Quad Core" 2.8 (2010/Nehalem)2.8 GHz Q. Core Xeon W3530
Mac Pro "Quad Core" 3.2 (2010/Nehalem)3.2 GHz Q. Core Xeon W3565
Mac Pro "Six Core" 3.33 (2010/Westmere)3.33 GHz 6 Core Xeon W3680
Mac Pro "Eight Core" 2.4 (2010/Westmere)2.4 GHz Q. Core Xeon E5620 x2
Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (2010/Westmere)2.66 GHz 6 Core Xeon X5650 x2
Mac Pro "Twelve Core" 2.93 (2010/Westmere)2.93 GHz 6 Core Xeon X5670 x2
Mac Pro "Quad Core" 2.8 (Server 2010)2.8 GHz Q. Core Xeon W3530
Mac Pro "Quad Core" 3.2 (Server 2010)3.2 GHz Q. Core Xeon W3565
Mac Pro "Six Core" 3.33 (Server 2010)3.33 GHz 6 Core Xeon W3680
Mac Pro "Eight Core" 2.4 (Server 2010)2.4 GHz Q. Core Xeon E5620 x2
Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (Server 2010)2.66 GHz 6 Core Xeon X5650 x2
Mac Pro "Twelve Core" 2.93 (Server 2010)2.93 GHz 6 Core Xeon X5670 x2
Mac Pro "Quad Core" 3.2 (2012/Nehalem)3.2 GHz Q. Core Xeon W3565
Mac Pro "Six Core" 3.33 (2012/Westmere)3.33 GHz 6 Core Xeon W3680
Mac Pro "Twelve Core" 2.4 (2012/Westmere)2.4 GHz 6 Core Xeon E5645 x2
Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (2012/Westmere)2.66 GHz 6 Core Xeon X5650 x2
Mac Pro "Twelve Core" 3.06 (2012/Westmere)3.06 GHz 6 Core Xeon X5675 x2
Mac Pro "Quad Core" 3.2 (Server 2012)3.2 GHz Q. Core Xeon W3565
Mac Pro "Six Core" 3.33 (Server 2012)3.33 GHz 6 Core Xeon W3680
Mac Pro "Twelve Core" 2.4 (Server 2012)2.4 GHz 6 Core Xeon E5645 x2
Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (Server 2012)2.66 GHz 6 Core Xeon X5650 x2
Mac Pro "Twelve Core" 3.06 (Server 2012)3.06 GHz 6 Core Xeon X5675 x2

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi