Bo nguồn macbook air 11inch A1465 2013 2014 2015 2016 dc power jack USB AUDIO BOARD 820-3453-A MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO

Giá bán:

  1.200.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : power jack USB AUDIO BOARD 820-3453-A

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Thay bo nguồn rắc nguồn board audio cho macbook air MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO 11inch A1465 2013 2014 2015 2016 MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) MacBook...

Thay bo nguồn rắc nguồn board audio cho macbook air MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO 11inch A1465 2013 2014 2015 2016

MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 11" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)

Bo nguồn macbook air 11inch A1465 2013 2014 2015 2016 dc power jack USB AUDIO BOARD 820-3453-A MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi