Board 820-3071 MacBook Pro 15 RETINA A1398 2012 2013 HDMI SD Card IO MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698

Giá bán:

  1.200.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Board 820-3071 HDMI SD Card IO

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Board 820-3071 MacBook Pro 15 RETINA A1398 2012 2013 HDMI SD Card IO MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM) MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012...

Board 820-3071 MacBook Pro 15 RETINA A1398 2012 2013 HDMI SD Card IO MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698

MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 2.4 GHz Core i7 (I7-3635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 2.7 GHz Core i7 (I7-3740QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 2.8 GHz Core i7 (I7-3840QM)

Board 820-3071 MacBook Pro 15 RETINA A1398 2012 2013 HDMI SD Card IO MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi