Cáp 821-0576-A for Apple MacBook Air 13" A1237 2008 2009

Giá bán:

  0₫

Bảo hành :

MÃ SỐ SẢN PHẨM :

Tình trạng :

Giá: Liên hệ THAY THẾ CHO MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) (08) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA)(08) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09) MacBook Air "Core 2 Duo"...

Giá: Liên hệ

THAY THẾ CHO MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) (08) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA)(08) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09)

Địa điểm bán : N/A

Product Name

Audio Board Flex Cable 821-0713-A 632-0763 for Apple MacBook Air 13" A1237 A1304 2008 2009

Product Condition

NEW

Part Number

821-0713-01, 632-0763

Compatible Model

MacBook Air 13" A1237 2008
MacBook Air 13" A1304 2008 2009

Compatible Subfamily

MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) (08)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA)(08)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09)
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09)

Compatible Model No

MB003LL/A, B543LL/A, MB940LL/A, MC233LL/A, MC234LL/A,

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi