cáp chuột 593-1657-A MacBook A1502 Trackpad Touchpad Ribbon Flex Cable

Giá bán:

  350.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 593-1657-A Trackpad Touchpad Cable

Tình trạng : Cáp macbook imac

593-1657-A cáp chuột MacBook A1502 Trackpad Touchpad Ribbon Flex Cable, A1502 ME864LL-A ME865LL-A ME866LL-A ME867LL-A MGX72LL-A MGX92LL-A MGXD2LL-A MF839LL-A MF841LL-A MF843LL-A   MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Retina 2012 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M) MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Retina 2012 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M) MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Early...

593-1657-A cáp chuột MacBook A1502 Trackpad Touchpad Ribbon Flex Cable, A1502 ME864LL-A ME865LL-A ME866LL-A ME867LL-A MGX72LL-A MGX92LL-A MGXD2LL-A MF839LL-A MF841LL-A MF843LL-A  
MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Retina 2012 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Retina 2012 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M)
MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Early 2013 2.6 GHz Core i5 (I5-3230M)
MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Early 2013 3.0 GHz Core i7 (I7-3540M)
MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2013 2.4 GHz Core i5 (I5-4258U)
MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Late 2013 2.6 GHz Core i5 (I5-4288U)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2013 2.8 GHz Core i7 (I7-4558U)
MacBook Pro "Core i5" 2.6 13" Mid-2014 2.6 GHz Core i5 (I5-4278U)
MacBook Pro "Core i5" 2.8 13" Mid-2014 2.8 GHz Core i5 (I5-4308U)
MacBook Pro "Core i7" 3.0 13" Mid-2014 3.0 GHz Core i7 (I7-4578U)

cáp chuột 593-1657-A MacBook A1502 Trackpad Touchpad Ribbon Flex Cable

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi