cáp chuột NEW Trackpad Touchpad Cable 593-1603-B for MacBook Air 11" A1465 2013 2014 2015

Giá bán:

  350.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Trackpad Touchpad Cable 593-1603-B

Tình trạng : Cáp macbook imac

cáp chuột trackpad touchpad macbook air 11 inch a1465 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) MacBook Air "Core i7"...

cáp chuột trackpad touchpad macbook air 11 inch a1465 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO
MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 11" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)

cáp chuột NEW Trackpad Touchpad Cable 593-1603-B for MacBook Air 11" A1465 2013 2014 2015

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi