Cáp chuột Trackpad Touchpad Cable 821-1610-A A1398 2012 2013 MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293

Giá bán:

  500.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Trackpad Touchpad Cable 821-1610-A A1398

Tình trạng : Cáp macbook imac

Cáp chuột sử dụng cho macbook MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM) MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7...

Cáp chuột sử dụng cho macbook MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293

MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 2.4 GHz Core i7 (I7-3635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 2.7 GHz Core i7 (I7-3740QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 2.8 GHz Core i7 (I7-3840QM)

Cáp chuột Trackpad Touchpad Cable 821-1610-A A1398 2012 2013 MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi