Cáp chuột Trackpad Touchpad Cable 821-1610-A A1398 2012 2013 MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293

Giá bán:

  500.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Trackpad Touchpad Cable 821-1610-A A1398

Tình trạng : Cáp macbook imac

Cáp chuột sử dụng cho macbook MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293 MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM) MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM) MacBook Pro...

Cáp chuột sử dụng cho macbook MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293

MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 2.4 GHz Core i7 (I7-3635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 2.7 GHz Core i7 (I7-3740QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 2.8 GHz Core i7 (I7-3840QM)

Cáp chuột Trackpad Touchpad Cable 821-1610-A A1398 2012 2013 MC725LLA MC976 MD831 ME664 ME665 ME698 ME293

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi