Cáp LCD LED LVDS Webcam for Apple Macbook Air 13" A1237 A1304 2008 2009

Giá bán:

  0₫

Bảo hành :

MÃ SỐ SẢN PHẨM :

Tình trạng :

Giá: Liên hệ THAY THẾ CHO MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8...

Giá: Liên hệ

THAY THẾ CHO MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original)

Địa điểm bán : N/A

Product Name

LCD LED LVDS Webcam Cable for Apple Macbook Air 13" A1237 A1304 2008 2009

Product Condition

USED

Compatible Model

Macbook Air 13" A1237 2008
Macbook Air 13" A1304 2008 2009

Compatible Subfamily

MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (NVIDIA) 
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Mid-09) 
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (NVIDIA) 
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Mid-09) 
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 13" (Original) 
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.8 13" (Original)

Compatible Model No

MB003LL/A, MB543LL/A, MC233LL/A, MB940LL/A, MC234LL/A

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi