CÁP MÀN HÌNH LCD Screen cable For MacBook Pro A1534 MF855 MF856 2015 821-00318-A USA

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LCD Screen cable 821-00318-A

Tình trạng : Cáp macbook imac

821-00318-A CÁP MÀN HÌNH LCD Screen cable For MacBook Pro A1534 MF855 MF856 2015 MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO/CTO MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)1.1 GHz Core M (M-5Y31) MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)1.2 GHz Core M (M-5Y51) MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)1.3 GHz Core M (M-5Y71) MacBook...

821-00318-A CÁP MÀN HÌNH LCD Screen cable For MacBook Pro A1534 MF855 MF856 2015 MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO/CTO
MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)1.1 GHz Core M (M-5Y31)
MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)1.2 GHz Core M (M-5Y51)
MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)1.3 GHz Core M (M-5Y71)
MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016)1.1 GHz Core m3 (M3-6Y30)
MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016)1.2 GHz Core m5 (M5-6Y54)
MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016)1.3 GHz Core m7 (M7-6Y75)

CÁP MÀN HÌNH LCD Screen cable For MacBook Pro A1534 MF855 MF856 2015 821-00318-A USA

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi