CÁP MÀN HÌNH MACBOOK A1286 Display Cable For Apple A1286 MacBook Pro 15.4" LED LCD Cable 2008 2009 2010 2011 2012

Giá bán:

  50.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : CÁP MÀN HÌNH MACBOOK A1286

Tình trạng : Cáp macbook imac

CÁP MÀN HÌNH MACBOOK PRO A1286 15 INCH NỐI TỪ MAINBOARD LÊN MÀN HÌNH, SỬ DỤNG CHO MACBOOK  MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400) MacBook...

CÁP MÀN HÌNH MACBOOK PRO A1286 15 INCH NỐI TỪ MAINBOARD LÊN MÀN HÌNH, SỬ DỤNG CHO MACBOOK

 MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (Unibody) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) 2.66 GHz Core 2 Duo (T9550)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 15" (Unibody) 2.93 GHz Core 2 Duo (T9800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 15" (SD) 3.06 GHz Core 2 Duo (T9900)

MC371 MC372 MC373 BTO/CTO MC721 MC723 MD035 MD318 MD322 MD103 MD104 BTO/CTO

MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 2.4 GHz Core i5 (I5-520M)
MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 2.53 GHz Core i5 (I5-540M)
MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2010 2.8 GHz Core i7 (I7-640M)

MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 2.3 GHz Core i7 (I7-2820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2675QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 2.4 GHz Core i7 (I7-2760QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Late 2011 2.5 GHz Core i7 (I7-2860QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)

CÁP MÀN HÌNH MACBOOK A1286 Display Cable For Apple A1286 MacBook Pro 15.4" LED LCD Cable 2008 2009 2010 2011 2012
 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi