Cáp màn hình MacBook Air 13" A1466 LCD Video Cable 2012 2013 2014 2015

Giá bán:

  500.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : cáp màn hình A1466

Tình trạng : Cáp macbook imac

cáp kết nối mainboard với màn hình macbook Air A1466 13.3 inch 2012 2013 2014 2015 A1466 MD628 MD231 MD846 MD760 MD760B MF068LL-A MJVE2LL-A MJVF2LL-A BTO/CTO  MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Edu Only)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U) MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (Mid-2012)1.8 GHz Core i5 (I5-3427U) MacBook Air "Core i7" 2.0...

cáp kết nối mainboard với màn hình macbook Air A1466 13.3 inch 2012 2013 2014 2015 A1466 MD628 MD231 MD846 MD760 MD760B MF068LL-A MJVE2LL-A MJVF2LL-A BTO/CTO 

MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Edu Only)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U)
MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (Mid-2012)1.8 GHz Core i5 (I5-3427U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 13" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)

MacBook Air "Core i5" 1.3 13" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 13" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 13" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)

Cáp màn hình MacBook Air 13" A1466 LCD Video Cable 2012 2013 2014 2015

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi