Cáp ổ cứng thứ 2 cho mac mini - apple mac mini cable hdd 821-1501-A 076-1412 A1347 mc270 mc438 mc815 mc816 mc936 md387 md388 md389 bto-cto

Giá bán:

  400.000₫

Bảo hành : 3 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Cáp ổ cứng Mac mini

Tình trạng : CÁP Ổ CỨNG HDD

Cáp hdd 821-1501-A 076-1412 sử dụng để lắp thê ổ cứng thứ 2 cho Apple mac mini các modell  A1347 mc270 mc438 mc815 mc816 mc936 md387 md388 md389 bto-cto Mac mini "Core 2 Duo" 2.4 (Mid-2010)2.4 GHz Core 2 Duo (P8600) Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Mid-2010)2.66 GHz Core 2 Duo (P8800) Mac mini...

Cáp hdd 821-1501-A 076-1412 sử dụng để lắp thê ổ cứng thứ 2 cho Apple mac mini các modell 

A1347 mc270 mc438 mc815 mc816 mc936 md387 md388 md389 bto-cto

Cáp ổ cứng thứ 2 cho mac mini - apple mac mini cable hdd 821-1501-A 076-1412 A1347 mc270 mc438 mc815 mc816 mc936 md387 md388 md389 bto-cto
Mac mini "Core 2 Duo" 2.4 (Mid-2010)2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Mid-2010)2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Server)2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
Mac mini "Core i5" 2.3 (Mid-2011)2.3 GHz Core i5 (I5-2415M)
Mac mini "Core i5" 2.5 (Mid-2011)2.5 GHz Core i5 (I5-2520M)
Mac mini "Core i7" 2.7 (Mid-2011)2.7 GHz Core i7 (I7-2620M)
Mac mini "Core i7" 2.0 (Mid-2011/Server)2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
Mac mini "Core i5" 2.5 (Late 2012)2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
Mac mini "Core i7" 2.3 (Late 2012)2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
Mac mini "Core i7" 2.6 (Late 2012)2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
Mac mini "Core i7" 2.3 (Late 2012/Server)2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
Mac mini "Core i7" 2.6 (Late 2012/Server)2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi