Cáp Touchpad Trackpad Cable 821-1904-A 821-1538-03 macbook retina 15inch 2013 2014 2015

Giá bán:

  500.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 821-1538-03 821-1904-A

Tình trạng : Cáp macbook imac

Cáp connector kết nối mainboard với Trackpad của macbook Pro retina 15 inch BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG)2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15"...

Cáp connector kết nối mainboard với Trackpad của macbook Pro retina 15 inch BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A
MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG)2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (DG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2014 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (IG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (DG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (DG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (DG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (DG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)

Cáp Touchpad Trackpad Cable 821-1904-A 821-1538-03 macbook retina 15inch 2013 2014 2015

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi