Cáp Trackpad cable 821-2652-A Year 2015 Touchpad Macbook Retina 15'' A1398 MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A

Giá bán:

  500.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Trackpad cable 821-2652-A Year 2015

Tình trạng : Cáp macbook imac

Cáp nối trackpad và mainboard sử dụng cho macbook A1398 pro retina 15 inch 2015 MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG)2.8 GHz Core i7...

Cáp nối trackpad và mainboard sử dụng cho macbook A1398 pro retina 15 inch 2015 MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2015 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (IG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2015 (DG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2015 (DG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)

Cáp Trackpad cable 821-2652-A Year 2015 Touchpad Macbook Retina 15'' A1398 MGXG2LL-A MJLQ2LL-A MJLT2LL-A MJLU2LL-A

 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi