Cáp Trackpad MacBook Air A1370 A1465 Flex Ribbon Cable 593-1430-A 593-1525-B

Giá bán:

  350.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Cable 593-1430-A 593-1525-B

Tình trạng : Cáp macbook imac

593-1430-A 593-1525-B  cáp Trackpad touchpad macbook A1370 MC505 MC906LL-A  MC968 MD214 - A1465 MD223 MD845 - MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO MacBook Air "Core 2 Duo" 1.4 11" (Late '10)1.4 GHz Core 2 Duo (SU9400) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 11" (Late '10)1.6 GHz Core 2 Duo (SU9600) MacBook Air "Core i5"...

593-1430-A 593-1525-B  cáp Trackpad touchpad macbook A1370 MC505 MC906LL-A  MC968 MD214 - A1465 MD223 MD845 - MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO

MacBook Air "Core 2 Duo" 1.4 11" (Late '10)1.4 GHz Core 2 Duo (SU9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 11" (Late '10)1.6 GHz Core 2 Duo (SU9600)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Mid-2011)1.6 GHz Core i5 (I5-2467M)
MacBook Air "Core i7" 1.8 11" (Mid-2011)1.8 GHz Core i7 (I7-2677M)

MacBook Air "Core i5" 1.7 11" (Mid-2012)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 11" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)

MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 11" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)

Cáp Trackpad MacBook Air A1370 A1465 Flex Ribbon Cable 593-1430-A 593-1525-B

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi