CÁP USB-C CÁP NGUỒN 821-00482-A 821-00077-A 821-00318-A I/O USB-C BOARD CABLE MacBook Retina 12 A1534 2015 2016 2017

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 821-00482-A 821-00077-A IO USB-C BOARD CABLE

Tình trạng : Cáp macbook imac

CÁP USB-C 821-00482-A 821-00077-A I/O USB-C BOARD SỬ DỤNG THAY CHO NEW MACBOOK A1534 MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO/CTO MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)1.1 GHz Core M (M-5Y31) MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)1.2 GHz Core M (M-5Y51) MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)1.3 GHz Core M (M-5Y71) MacBook "Core m3"...

CÁP USB-C 821-00482-A 821-00077-A I/O USB-C BOARD SỬ DỤNG THAY CHO NEW MACBOOK A1534 MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO/CTO
MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)1.1 GHz Core M (M-5Y31)
MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)1.2 GHz Core M (M-5Y51)
MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)1.3 GHz Core M (M-5Y71)
MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016)1.1 GHz Core m3 (M3-6Y30)
MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016)1.2 GHz Core m5 (M5-6Y54)
MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016)1.3 GHz Core m7 (M7-6Y75)

CÁP USB-C CÁP NGUỒN 821-00482-A 821-00077-A I/O USB-C BOARD CABLE MacBook Retina 12 A1534 2015 2016 2017

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi