CHUỘT CẢM ỨNG TrackPad Touchpad MACBOOK AIR A1369 2010 2011 A1369 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508 A1466 MD628 MD231 MD846

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK A1369

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

THAY CHUỘT CẢM ỨNG TrackPad Touchpad MACBOOK AIR A1369 2010 2011 A1369 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508 A1466 MD628 MD231 MD846 MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10)2.13 GHz Core 2 Duo (SL9600) MacBook Air "Core i5"...

THAY CHUỘT CẢM ỨNG TrackPad Touchpad MACBOOK AIR A1369 2010 2011 A1369 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508 A1466 MD628 MD231 MD846

MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10)2.13 GHz Core 2 Duo (SL9600)
MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011)1.7 GHz Core i5 (I5-2557M)
MacBook Air "Core i7" 1.8 13" (Mid-2011)1.8 GHz Core i7 (I7-2677M)
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Edu Only)1.6 GHz Core i5 (I5-2467M)

MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Edu Only)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U)
MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (Mid-2012)1.8 GHz Core i5 (I5-3427U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 13" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)

CHUỘT CẢM ỨNG TrackPad Touchpad MACBOOK AIR A1369 2010 2011 A1369 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508 A1466 MD628 MD231 MD846

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi