CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MacBook Pro 13 A1278 2009 2010 2011 2012

Giá bán:

  800.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK A1278

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MacBook Pro 13 A1278 2009 2010 2011 2012 MB466 MB467 MB990 MB991 MC374 MC375 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 MB990*/A 2.26 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro5,5 (2009) MB991*/A 2.53 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro5,5 (2009) MC374*/A 2.4 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro7,1 (2010) MC375*/A 2.66 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro7,1 (2010) MC700*/A 2.3 GHz Core i5 13.3"  MacBookPro8,1 (Early 2011) MC724*/A 2.7 GHz Core i7 13.3"  MacBookPro8,1 (Early 2011) MD313*/A 2.4 GHz Core i5 13.3"  MacBookPro8,1 (Late 2011) MD314*/A 2.8 GHz Core i7 13.3"  MacBookPro8,1 (Late 2011) MD101*/A 2.5 GHz Core i5 13.3"  MacBookPro9,2 (Mid 2012) MD102*/A 2.9 GHz Core i7 13.3"  MacBookPro9,2 (Mid 2012)

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MacBook Pro 13 A1278 2009 2010 2011 2012 MB466 MB467 MB990 MB991 MC374 MC375 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MacBook Pro 13 A1278 2009 2010 2011 2012

MB990*/A 2.26 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro5,5 (2009)

MB991*/A 2.53 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro5,5 (2009)

MC374*/A 2.4 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro7,1 (2010)

MC375*/A 2.66 GHz Core 2 Duo 13.3"  MacBookPro7,1 (2010)

MC700*/A 2.3 GHz Core i5 13.3"  MacBookPro8,1 (Early 2011)

MC724*/A 2.7 GHz Core i7 13.3"  MacBookPro8,1 (Early 2011)

MD313*/A 2.4 GHz Core i5 13.3"  MacBookPro8,1 (Late 2011)

MD314*/A 2.8 GHz Core i7 13.3"  MacBookPro8,1 (Late 2011)

MD101*/A 2.5 GHz Core i5 13.3"  MacBookPro9,2 (Mid 2012)

MD102*/A 2.9 GHz Core i7 13.3"  MacBookPro9,2 (Mid 2012)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi