CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK Unibody A1286 2008 MB133 MB134 BTO/CTO

Giá bán:

  750.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : CHUỘT CẢM ỨNG MB133 MB134

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK Unibody A1286 2008 MB133 MB134 BTO/CTO MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) 2.4 GHz Core 2 Duo (T8300) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) 2.5 GHz Core 2 Duo (T9300) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (08) 2.6 GHz Core 2 Duo...

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK Unibody A1286 2008 MB133 MB134 BTO/CTO
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) 2.4 GHz Core 2 Duo (T8300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) 2.5 GHz Core 2 Duo (T9300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (08) 2.6 GHz Core 2 Duo (T9500)

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK Unibody A1286 2008 MB133 MB134 BTO/CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi