Cooling Fan CPU MACBOOK A1278 13" MB990 MB991 MC374 MC375 MC700 MC724 MD313 MD101 MD102

Giá bán:

  450.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : QUẠT MACBOOK A1278 13INCH

Tình trạng : chính hãng APPLE

QUẠT LÀM MÁT MACBOOK PRO A1278 13.3 INCH 2008 2009 2010 2011 2012  MB990 MB991 MC374 MC375 MC700 MC724 MD313 MD101 MD102 SẢN PHẨM QUẠT MACBOOK SỬ DỤNG CHO CÁC MODELL MÁY  MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) 2.26 GHz Core 2 Duo (P7550*) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW)...

QUẠT LÀM MÁT MACBOOK PRO A1278 13.3 INCH 2008 2009 2010 2011 2012  MB990 MB991 MC374 MC375 MC700 MC724 MD313 MD101 MD102

SẢN PHẨM QUẠT MACBOOK SỬ DỤNG CHO CÁC MODELL MÁY 

MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) 2.26 GHz Core 2 Duo (P7550*)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)

MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M)
MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 2.4 GHz Core i5 (I5-2435M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 2.8 GHz Core i7 (I7-2640M)
MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi