CPU Cooling Fan Cooler MacBook Air 11 A1465 2012 2013 2014 2015 MD223 MD845 MD711 MD711B MF067 MJVM2 BTO/CTO

Giá bán:

  650.000₫

Bảo hành : 12 Tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : quạt làm mat macbook air a1465 11.6 inch

Tình trạng : chính hãng APPLE

Quạt làm mát CPU sử dụng cho Macbook Air A1465 MD223 MD845 MD711 MD711B MF067 MJVM2 BTO/CTO sản xuất các năm 2012 2013 2014 2015.  MacBook Air "Core i5" 1.7 11" (Mid-2012)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U) MacBook Air "Core i7" 2.0 11" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U) MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3...

Quạt làm mát CPU sử dụng cho Macbook Air A1465 MD223 MD845 MD711 MD711B MF067 MJVM2 BTO/CTO sản xuất các năm 2012 2013 2014 2015. 

CPU Cooling Fan Cooler MacBook Air 11 A1465 2012 2013 2014
MacBook Air "Core i5" 1.7 11" (Mid-2012)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 11" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)
MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 11" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi