DC-IN POWER JACK BOARD CABLE 820-2565-A FOR APPLE MACBOOK A1278 A1286 a1297 2008 - 2012

Giá bán:

  350.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : 820-2565-A

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Bo nguồn jack nguồn chân nguồn DC sử dụng cho macbook macbook pro 13.3inch 15.4 inch 17 inch tất cả các đời từ 2008 2009 2010 2011 2012 MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600) MacBook Pro "Core 2...

Bo nguồn jack nguồn chân nguồn DC sử dụng cho macbook macbook pro 13.3inch 15.4 inch 17 inch tất cả các đời từ 2008 2009 2010 2011 2012

DC-IN POWER JACK BOARD CABLE 820-2565-A FOR APPLE MACBOOK A1278 A1286 a1297 2008 - 2012

MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (Unibody) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) 2.66 GHz Core 2 Duo (T9550)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 15" (Unibody) 2.93 GHz Core 2 Duo (T9800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 15" (SD) 3.06 GHz Core 2 Duo (T9900)


MacBook Pro "Core Duo" 2.16 17" 2.16 GHz Core Duo (T2600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.33 17" 2.33 GHz Core 2 Duo (T7600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 17" (SR) 2.4 GHz Core 2 Duo (T7700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 17" (SR) 2.6 GHz Core 2 Duo (T7800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 17" (08) 2.5 GHz Core 2 Duo (T9300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 17" (08) 2.6 GHz Core 2 Duo (T9500)

MB604 BTO/CTO MC226 
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 17" (Unibody) 2.66 GHz Core 2 Duo (T9550)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 17" (Unibody) 2.93 GHz Core 2 Duo (T9800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 17" Mid-2009 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 17" Mid-2009 3.06 GHz Core 2 Duo (T9900)

 MB466 MB467 MB990 MB991 MC374 MC375

MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) 2.26 GHz Core 2 Duo (P7550*)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)

MC371 MC372 MC373 BTO/CTO MC721 MC723 MD035 MD318 MD322 MD103 MD104 BTO/CTO

MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 2.4 GHz Core i5 (I5-520M)
MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 2.53 GHz Core i5 (I5-540M)
MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2010 2.8 GHz Core i7 (I7-640M)

MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 2.3 GHz Core i7 (I7-2820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2675QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 2.4 GHz Core i7 (I7-2760QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Late 2011 2.5 GHz Core i7 (I7-2860QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)


MC024 BTO/CTO MC725 MD311 
MacBook Pro "Core i5" 2.53 17" Mid-2010 2.53 GHz Core i5 (I5-540M)
MacBook Pro "Core i7" 2.66 17" Mid-2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 17" Mid-2010 2.8 GHz Core i7 (I7-640M)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 17" Early 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 17" Early 2011 2.3 GHz Core i7 (I7-2820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 17" Late 2011 2.4 GHz Core i7 (I7-2760QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 17" Late 2011 2.5 GHz Core i7 (I7-2860QM)

MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102
MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M)
MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 2.4 GHz Core i5 (I5-2435M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 2.8 GHz Core i7 (I7-2640M)
MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M)

 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi