DC IN USB Jack Power Audio Board 820-2861-A 820-3057-A Apple MacBook Air 13inch A1369 2010 2011 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508

Giá bán:

  1.200.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : Power Audio Board 820-2861-A 820-3057-A

Tình trạng : BOARD NGUỒN JACK NGUỒN DC IN

Thay board nguồn rắc nguồn board audio macbook Air 13inch A1369 2010 2011 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508. Board 820-2861-A 820-3057-A sử dụng thay cho MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10)2.13 GHz Core 2 Duo (SL9600) MacBook Air...

Thay board nguồn rắc nguồn board audio macbook Air 13inch A1369 2010 2011 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508. Board 820-2861-A 820-3057-A sử dụng thay cho

MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10)1.86 GHz Core 2 Duo (SL9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10)2.13 GHz Core 2 Duo (SL9600)
MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011)1.7 GHz Core i5 (I5-2557M)
MacBook Air "Core i7" 1.8 13" (Mid-2011)1.8 GHz Core i7 (I7-2677M)
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Edu Only)1.6 GHz Core i5 (I5-2467M)

DC IN USB Jack Power Audio Board 820-2861-A 820-3057-A Apple MacBook Air 13inch A1369 2010 2011 MC503LL-A MC905 MC965 MD226 MD508

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi