LOA Apple iMac 20inch A1224 Right & Left Speaker 820-2036-A 922-8505

Giá bán:

  650.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA IMAC 20INCH A1207 A1224

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

THAY LOA TRÁI VÀ PHẢI IMAC A1224 20 INCH SẢN PHẨM LOA IMAC NÀY CÓ THỂ THAY THẾ CHO CÁC MODELL MÁY IMAC  A1207 2006 MA589LL-A A1224 2007 MA876 MA877LL-A  2008 MB323 MB324 MB471LL-A 2009 MC015 MC015LL-B BTO-CTO iMac "Core 2 Duo" 2.16 20-Inch2.16 GHz Core 2 Duo (T7400) iMac "Core 2 Duo" 2.33...

THAY LOA TRÁI VÀ PHẢI IMAC A1224 20 INCH SẢN PHẨM LOA IMAC NÀY CÓ THỂ THAY THẾ CHO CÁC MODELL MÁY IMAC 

A1207 2006 MA589LL-A A1224 2007 MA876 MA877LL-A  2008 MB323 MB324 MB471LL-A 2009 MC015 MC015LL-B BTO-CTO
iMac "Core 2 Duo" 2.16 20-Inch2.16 GHz Core 2 Duo (T7400)
iMac "Core 2 Duo" 2.33 20-Inch2.33 GHz Core 2 Duo (T7600)
iMac "Core 2 Duo" 2.0 20-Inch (Al)2.0 GHz Core 2 Duo (T7300)
iMac "Core 2 Duo" 2.4 20-Inch (Al)2.4 GHz Core 2 Duo (T7700)
iMac "Core 2 Duo" 2.4 20-Inch (Early 2008)2.4 GHz Core 2 Duo (E8135)
iMac "Core 2 Duo" 2.66 20-Inch (Early 2008)2.66 GHz Core 2 Duo (E8335)
iMac "Core 2 Duo" 2.66 20-Inch (Early 2009)2.66 GHz Core 2 Duo (E8135)
iMac "Core 2 Duo" 2.0 20-Inch (Mid-2009)2.0 GHz Core 2 Duo (P7350)
iMac "Core 2 Duo" 2.26 20-Inch (Mid-2009)2.26 GHz Core 2 Duo (P7550)LOA Apple iMac 20inch A1224 Right & Left Speaker 820-2036-A 922-8505

 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi