LOA iMac A1225 24INCH Series Left & Right Speaker 2007 2008 2009 922-8870 922-8869

Giá bán:

  650.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA IMAC 24inch A1225 2007 2008 2009

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

THAY LOA TRÁI VÀ PHẢI IMAC 24"  A1200 2006 MA456 A1225 2007 MA878LL-A 2008 MB325LL-A 2009 MB398LL-A MB419 MB420LL-A BTO-CTO iMac "Core 2 Duo" 2.16 24-Inch2.16 GHz Core 2 Duo (T7400) iMac "Core 2 Duo" 2.33 24-Inch2.33 GHz Core 2 Duo (T7600) iMac "Core 2 Duo" 2.4 24-Inch (Al)2.4 GHz Core 2 Duo...

THAY LOA TRÁI VÀ PHẢI IMAC 24"  A1200 2006 MA456 A1225 2007 MA878LL-A 2008 MB325LL-A 2009 MB398LL-A MB419 MB420LL-A BTO-CTO

iMac "Core 2 Duo" 2.16 24-Inch2.16 GHz Core 2 Duo (T7400)
iMac "Core 2 Duo" 2.33 24-Inch2.33 GHz Core 2 Duo (T7600)
iMac "Core 2 Duo" 2.4 24-Inch (Al)2.4 GHz Core 2 Duo (T7700)
iMac "Core 2 Extreme" 2.8 24-Inch (Al)2.8 GHz Core 2 Extreme* (X7900)
iMac "Core 2 Duo" 2.8 24-Inch (Early 2008)2.8 GHz Core 2 Duo (E8235)
iMac "Core 2 Duo" 3.06 24-Inch (Early 2008)3.06 GHz Core 2 Duo (E8435)
iMac "Core 2 Duo" 2.66 24-Inch (Early 2009)2.66 GHz Core 2 Duo (E8135)
iMac "Core 2 Duo" 2.93 24-Inch (Early 2009)2.93 GHz Core 2 Duo (E8335)
iMac "Core 2 Duo" 3.06 24-Inch (Early 2009)3.06 GHz Core 2 Duo (E8435) 

LOA iMac A1225 24INCH Series Left & Right Speaker 2007 2008 2009  922-8870 922-8869

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi