LOA MACBOOK 15 INCH 2008 2009 MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO

Giá bán:

  750.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA MACBOOK A1286 15"

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

LOA MACBOOK BỊ RÈ TIẾNG, MACBOOK HỎNG LOA, LOA MACBOOK MỚI, THAY LOA MACBOOK MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400) MacBook Pro "Core 2...

LOA MACBOOK BỊ RÈ TIẾNG, MACBOOK HỎNG LOA, LOA MACBOOK MỚI, THAY LOA MACBOOK MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (Unibody) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) 2.66 GHz Core 2 Duo (T9550)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 15" (Unibody) 2.93 GHz Core 2 Duo (T9800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 15" (SD) 3.06 GHz Core 2 Duo (T9900)

LOA MACBOOK 15 INCH 2008 2009 MB470 MB471 MC026 MC118 MB985 MB986 BTO/CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi