LOA MACBOOK 17 INCH A1297 MB604 MC226 MC024 MC725 MD311 2008 2009 2010 2011

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA MACBOOK 17 INCH

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

THAY LOA MACBOOK MB466 MB467 MB990 MB991 MC374 MC375 MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) 2.26 GHz Core 2 Duo (P7550*) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700) MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600) MacBook Pro "Core...

THAY LOA MACBOOK MB466 MB467 MB990 MB991 MC374 MC375

MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13" (SD/FW) 2.26 GHz Core 2 Duo (P7550*)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 13" (SD/FW) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" Mid-2010 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 13" Mid-2010 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)

SPEAKER MACBOOK MC024 BTO/CTO MC725 MD311 
MacBook Pro "Core i5" 2.53 17" Mid-2010 2.53 GHz Core i5 (I5-540M)
MacBook Pro "Core i7" 2.66 17" Mid-2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 17" Mid-2010 2.8 GHz Core i7 (I7-640M)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 17" Early 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 17" Early 2011 2.3 GHz Core i7 (I7-2820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 17" Late 2011 2.4 GHz Core i7 (I7-2760QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 17" Late 2011 2.5 GHz Core i7 (I7-2860QM)

LOA MACBOOK 17 INCH A1297 MB604 MC226 MC024 MC725 MD311 2008 2009 2010 2011

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi