Quạt làm mát 922-9643 for MacBook Air 13"A1369 2010 2011 A1466 2012 2013 2014

Giá bán:

  0₫

Bảo hành :

MÃ SỐ SẢN PHẨM :

Tình trạng :

Giá: Liên hệ A1369 MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10) MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2012) MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011) MacBook Air "Core i7" 1.8 13" (Mid-2011) THAY THẾ ĐƯỢC CHO MacBook Air "Core i5"...

Giá: Liên hệ

A1369 MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10) MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10) MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2012) MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011) MacBook Air "Core i7" 1.8 13" (Mid-2011) THAY THẾ ĐƯỢC CHO MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (Mid-2012) MacBook Air "Core i7" 2.0 13" (Mid-2012) MacBook Air "Core i5" 1.3 13" (Mid-2013) MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Mid-2013) MacBook Air "Core i5" 1.4 13" (Early 2014) MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Early 2014)

Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

 

Chia sẻ :printShare on FacebookShare on TwitterShare on GoogleShare on Buzz

CHI TIẾT SẢN PHẨMHÌNH ẢNH KHÁCBÌNH LUẬN

 

Product Name

CPU Cooling Fan

Product Condition

USED

Part Number

922-9643
KDB05105HC-HM10
MG50050V1-COC2-S9A
KDB05105HC-HM05

Compatible Model

MacBook Air 13" A1369 2010 2011
MacBook Air 13" A1466 2012 2013 2014 

Compatible Subfamily

A1369
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.86 13" (Late '10)
MacBook Air "Core 2 Duo" 2.13 13" (Late '10)
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2012)
MacBook Air "Core i5" 1.7 13" (Mid-2011)
MacBook Air "Core i7" 1.8 13" (Mid-2011)

A1466
MacBook Air "Core i5" 1.8 13" (Mid-2012)
MacBook Air "Core i7" 2.0 13" (Mid-2012)
MacBook Air "Core i5" 1.3 13" (Mid-2013)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Mid-2013)
MacBook Air "Core i5" 1.4 13" (Early 2014)       
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Early 2014)     
 

Compatible Model No

MC503LL/A, BH302LL/A, MC965LL/A, MD231LL/A*, MD760LL/A*, 
MD760LL/B*

 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi