Quạt làm mát CPU for All Apple MacBook A1181 13"

Giá bán:

  0₫

Bảo hành :

MÃ SỐ SẢN PHẨM :

Tình trạng :

Giá: Liên hệ THAY THẾ CHO MacBook "Core 2 Duo" 1.83 13" MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Black) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-09) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-SR) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/07) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/06) Macbook "Core 2 Duo" 2.1...

Giá: Liên hệ

THAY THẾ CHO MacBook "Core 2 Duo" 1.83 13" MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Black) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-09) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-SR) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/07) MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/06) Macbook "Core 2 Duo" 2.1 13" (White-08) MacBook "Core 2 Duo" 2.13 13" (White-09) MacBook "Core 2 Duo" 2.16 13" (Black) MacBook "Core 2 Duo" 2.16 13" (White) MacBook "Core 2 Duo" 2.2 13" (Black-SR) MacBook "Core 2 Duo" 2.2 13" (White-SR) MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Black-08) MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (White-08) MacBook "Core Duo" 1.83 13" MacBook "Core Duo" 2.0 13" (Black) MacBook "Core Duo" 2.0 13" (White)

Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

 

Chia sẻ :printShare on FacebookShare on TwitterShare on GoogleShare on Buzz

CHI TIẾT SẢN PHẨMHÌNH ẢNH KHÁCBÌNH LUẬN

Product Name

Left CPU Cooling Fan for MacBook A1181

Product Condition

USED

Compatible Model

MacBook A1181

Compatible Subfamily

MacBook "Core 2 Duo" 1.83 13"
MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Black)
MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-09)
MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White-SR)
MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/07)
MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (White/06)
Macbook "Core 2 Duo" 2.1 13" (White-08)
MacBook "Core 2 Duo" 2.13 13" (White-09)
MacBook "Core 2 Duo" 2.16 13" (Black)
MacBook "Core 2 Duo" 2.16 13" (White)
MacBook "Core 2 Duo" 2.2 13" (Black-SR)
MacBook "Core 2 Duo" 2.2 13" (White-SR)
MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Black-08)
MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (White-08)
MacBook "Core Duo" 1.83 13"
MacBook "Core Duo" 2.0 13" (Black)
MacBook "Core Duo" 2.0 13" (White)

Compatible Model No

MA699LL/A, MA701LL/A, MB881LL/A, MB061LL/B, MB061LL/A, MA700LL/A, MB402LL/A, MC240LL/A, MB063LL/A, MB062LL/A, MB063LL/B, MB062LL/B, MB404LL/A, MB403LL/A, MA254LL/A, MA472LL/A, MA255LL/A 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi