Thay bàn phím macbook touch pro retina a1706 a1707

Giá bán:

  2.300.000₫

Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1

MÃ SỐ SẢN PHẨM :

Tình trạng : mới chính hãng

MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016    2.9 GHz Core i5 (I5-6267U)      Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None Order    MLH12LL/A*    Model    A1706 (EMC 3071) Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2 RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB* Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None* Complete MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late...

MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016    2.9 GHz Core i5 (I5-6267U)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    MLH12LL/A*    Model    A1706 (EMC 3071)
Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Late 2016    3.1 GHz Core i5 (I5-6287U)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1706 (EMC 3071)
Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 3.3 13" Touch/Late 2016    3.3 GHz Core i7 (I7-6567U)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1706 (EMC 3071)
Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 3.3 13" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016    2.6 GHz Core i7 (I7-6700HQ)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    MLH32LL/A*    Model    A1707 (EMC 3072)
Family    Late 2016 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,3
RAM    16 GB    VRAM    2 GB*
Storage    256 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016    2.7 GHz Core i7 (I7-6820HQ)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    MLH42LL/A*    Model    A1707 (EMC 3072)
Family    Late 2016 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,3
RAM    16 GB    VRAM    2 GB*
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016    2.9 GHz Core i7 (I7-6920HQ)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1707 (EMC 3072)
Family    Late 2016 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,3
RAM    16 GB    VRAM    2 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016 Specs

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi