THAY CHUỘT CẢM ỨNG Macbook Pro 15INCH A1398 2013 2014 Touchpad Trackpad ME698 ME293 BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A

Giá bán:

  1.050.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : CHUỘT MACBOOK RETINA 2013 2014 15.4INCH

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

THAY CHUỘT CẢM ỨNG Touchpad Trackpad Macbook Pro 15INCH A1398 2013 2014 ME698 ME293 BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG)2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013...

THAY CHUỘT CẢM ỨNG Touchpad Trackpad Macbook Pro 15INCH A1398 2013 2014 ME698 ME293 BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A
MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Late 2013 (IG)2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (IG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (IG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Late 2013 (DG)2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Late 2013 (DG)2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Mid-2014 (IG)2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (IG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (IG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Mid-2014 (DG)2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2014 (DG)2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)

THAY CHUỘT CẢM ỨNG Macbook Pro 15INCH A1398 2013 2014 Touchpad Trackpad ME698 ME293 BTO/CTO ME294 ME874 MGXA2LL/A MGXC2LL-A MGXG2LL-A

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi