THAY CHUỘT Trackpad Touchpad MACBOOK RETINA 15.4inch A1398 MD975 MD976 ME664 ME665 ME698 ME293 BTO/CTO Cable 821-1610-A 2012 2013

Giá bán:

  1.100.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : CHUỘT CẢM ỨNG A1398

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

Trackpad Touchpad MACBOOK RETINA 15.4inch A1398 MD975 MD976 ME664 ME665 ME698 ME293 BTO/CTO Cable 821-1610-A 2012,  MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM) MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM) MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7 GHz Core...

Trackpad Touchpad MACBOOK RETINA 15.4inch A1398 MD975 MD976 ME664 ME665 ME698 ME293 BTO/CTO Cable 821-1610-A 2012, 

MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Retina 2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Retina 2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Early 2013 2.4 GHz Core i7 (I7-3635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Early 2013 2.7 GHz Core i7 (I7-3740QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Early 2013 2.8 GHz Core i7 (I7-3840QM)

 

THAY CHUỘT Trackpad Touchpad MACBOOK RETINA 15.4inch A1398 MD975 MD976 ME664 Cable 821-1610-A 2012

THAY CHUỘT Trackpad Touchpad MACBOOK RETINA 15.4inch A1398 MD975 MD976 ME664 Cable 821-1610-A 2012

 

CHUOT CAM UNG MACBOOK PRO RETINA A1398 MD975 MD976 ME664 ME665

 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi