THAY LOA APPLE NEW MACBOOK 12 INCH GOLD ROSE A1534 MF855LL-A MF865LL-A MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO-CTO

Giá bán:

  1.250.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA NEW MACBOOK 12 INCH A1534

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

DỊCH VỤ THAY LOA APPLE NEW MACBOOK 12 INCH A1534 SẢN XUẤT CÁC NĂM 2015 2016 2017  MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO/CTO MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)1.1 GHz Core M (M-5Y31) MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)1.2 GHz Core M (M-5Y51) MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)1.3 GHz Core...

DỊCH VỤ THAY LOA APPLE NEW MACBOOK 12 INCH A1534 SẢN XUẤT CÁC NĂM 2015 2016 2017 

MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO/CTO
MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)1.1 GHz Core M (M-5Y31)
MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)1.2 GHz Core M (M-5Y51)
MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)1.3 GHz Core M (M-5Y71)
MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016)1.1 GHz Core m3 (M3-6Y30)
MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016)1.2 GHz Core m5 (M5-6Y54)
MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016)1.3 GHz Core m7 (M7-6Y75)

THAY LOA APPLE NEW MACBOOK 12 INCH GOLD ROSE A1534 MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO-CTO

THAY LOA APPLE NEW MACBOOK 12 INCH GOLD ROSE A1534 MF855LL-A MF865LL-A BTO-CTO MLHA2LL-A MLHC2LL-A BTO-CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi