THAY LOA IMAC 27 INCH A1312 MB952 MB953 MC507 MC510 MC511 MC784 MC813 MC814 BTO-CTO

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA IMAC A1312 SPEARKER

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

BỘ LOA BÊN TRÁI VÀ PHẢI SỬ DỤNG THAY CHO IMAC 27 INCH 2009 2010 2011 MB952 MB953 MC507 MC510 MC511 MC784 MC813 MC814 BTO-CTO iMac 27-Inch Late 2009 3.06 GHz Core 2 Duo E7600  iMac 27-Inch Late 2009 3.33 GHz Core 2 Duo E8600  iMac 27-Inch Late 2009 2.66 GHz Core i5 I5-750  iMac...

BỘ LOA BÊN TRÁI VÀ PHẢI SỬ DỤNG THAY CHO IMAC 27 INCH 2009 2010 2011 MB952 MB953 MC507 MC510 MC511 MC784 MC813 MC814 BTO-CTO
iMac 27-Inch Late 2009 3.06 GHz Core 2 Duo E7600 
iMac 27-Inch Late 2009 3.33 GHz Core 2 Duo E8600 
iMac 27-Inch Late 2009 2.66 GHz Core i5 I5-750 
iMac 27-Inch Late 2009 2.8 GHz Core i7 I7-860 
iMac 27-Inch Mid-2010 3.2 GHz Core i3 I3-550 
iMac 27-Inch Mid-2010 2.8 GHz Core i5 I5-760 
iMac 27-Inch Mid-2010 3.6 GHz Core i5 I5-680 
iMac 27-Inch Mid-2010 2.93 GHz Core i7 I7-870 
iMac 27-Inch Mid-2011 2.7 GHz Core i5 I5-2500S 
iMac 27-Inch Mid-2011 3.1 GHz Core i5 I5-2400 
iMac 27-Inch Mid-2011 3.4 GHz Core i7 I7-2600 

THAY LOA IMAC 27 INCH A1312 MB952 MB953 MC507 MC510 MC511 MC784 MC813 MC814 BTO-CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi