THAY LOA IMAC 27 INCH A1419 MD095 MD096 ME088 ME089 MF125 MF886 MF885 MK462 MK482 BTO-CTO 923-0523

Giá bán:

  1.250.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : IMAC A1419 27INCH SPEAKER 2012 2013 2014 2015 2016

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

LOA TRÁI VÀ PHẢI THAY CHO IMAC 27" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MD095 MD096 ME088 ME089 MF125 MF886 MF885 MK462 MK482 BTO-CTO iMac 27-Inch Late 2012 2.9 GHz Core i5 I5-3470S  iMac 27-Inch Late 2012 3.2 GHz Core i5 I5-3470  iMac 27-Inch Late 2012 3.4 GHz Core i7 I7-3770  iMac 27-Inch Late 2013...

LOA TRÁI VÀ PHẢI THAY CHO IMAC 27" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MD095 MD096 ME088 ME089 MF125 MF886 MF885 MK462 MK482 BTO-CTO
iMac 27-Inch Late 2012 2.9 GHz Core i5 I5-3470S 
iMac 27-Inch Late 2012 3.2 GHz Core i5 I5-3470 
iMac 27-Inch Late 2012 3.4 GHz Core i7 I7-3770 
iMac 27-Inch Late 2013 3.2 GHz Core i5 I5-4570 
iMac 27-Inch Late 2013 3.4 GHz Core i5 I5-4670 
iMac 27-Inch Late 2013 3.5 GHz Core i7 I7-4771 
iMac 27-Inch 5K Late 2014 3.5 GHz Core i5 I5-4690 
iMac 27-Inch 5K Late 2014 4.0 GHz Core i7 I7-4790K 
iMac 27-Inch 5K Mid-2015 3.3 GHz Core i5 I5-4590 
iMac 27-Inch 5K Late 2015 3.2 GHz Core i5 I5-6500 
iMac 27-Inch 5K Late 2015 3.3 GHz Core i5 I5-6600 
iMac 27-Inch 5K Late 2015 4.0 GHz Core i7 I7-6700K 

THAY LOA IMAC 27 INCH A1419 MD095 MD096 ME088 ME089 MF125 MF886 MF885 MK462 MK482 BTO-CTO  923-0523

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi