THAY LOA IMAC A1418 21.5" MD093 MD094 ME699 ME086 ME087 MF883 MK142 MK442 MK452 BTO-CTO 2012 2013 2014 2015

Giá bán:

  1.250.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA IMAC A1418 21INCH 2012 - 2016

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

LOA IMAC 923-00030 Apple Left and Right Speakers SẢN PHẨM THAY CHO IMAC MD093 MD094 ME699 ME086 ME087 MF883 MK142 MK442 MK452 BTO-CTO iMac 21.5-Inch Late 2012 2.7 GHz Core i5 I5-3335S  iMac 21.5-Inch Late 2012 2.9 GHz Core i5 I5-3470S  iMac 21.5-Inch Late 2012 3.1 GHz Core i7 I7-3770S  iMac 21.5-Inch Early 2013 3.3...

LOA IMAC 923-00030 Apple Left and Right Speakers SẢN PHẨM THAY CHO IMAC MD093 MD094 ME699 ME086 ME087 MF883 MK142 MK442 MK452 BTO-CTO
iMac 21.5-Inch Late 2012 2.7 GHz Core i5 I5-3335S 
iMac 21.5-Inch Late 2012 2.9 GHz Core i5 I5-3470S 
iMac 21.5-Inch Late 2012 3.1 GHz Core i7 I7-3770S 
iMac 21.5-Inch Early 2013 3.3 GHz Core i3 I3-3225 
iMac 21.5-Inch Late 2013 2.7 GHz Core i5 I5-4570R 
iMac 21.5-Inch Late 2013 2.9 GHz Core i5 I5-4570S 
iMac 21.5-Inch Late 2013 3.1 GHz Core i7 I7-4770S 
iMac 21.5-Inch Mid-2014 1.4 GHz Core i5 I5-4260U 
iMac 21.5-Inch Late 2015 1.6 GHz Core i5 I5-5250U 
iMac 21.5-Inch Late 2015 2.8 GHz Core i5 I5-5575R 
iMac 21.5-Inch 4K Late 2015 3.1 GHz Core i5 I5-5675R 
iMac 21.5-Inch 4K Late 2015 3.3 GHz Core i7 I7-5775R 
 

THAY LOA IMAC A1418 21.5" MD093 MD094 ME699 ME086 ME087 MF883 MK142 MK442 MK452 BTO-CTO  2012 2013 2014 2015

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi