THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9

Giá bán:

  750.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA MACBOOK A1278 2011 2012

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

THAY LOA MACBOOK MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M) MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M) MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 2.4 GHz Core i5...

THAY LOA MACBOOK MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102
MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M)
MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 2.4 GHz Core i5 (I5-2435M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 2.8 GHz Core i7 (I7-2640M)
MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M)

THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9

THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi