THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9

Giá bán:

  750.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : LOA MACBOOK A1278 2011 2012

Tình trạng : LOA SPEAKER MAC

THAY LOA MACBOOK MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M) MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M) MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 2.4 GHz Core i5 (I5-2435M) MacBook Pro "Core i7" 2.8 13"...

THAY LOA MACBOOK MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102
MacBook Pro "Core i5" 2.3 13" Early 2011 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 13" Early 2011 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M)
MacBook Pro "Core i5" 2.4 13" Late 2011 2.4 GHz Core i5 (I5-2435M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 13" Late 2011 2.8 GHz Core i7 (I7-2640M)
MacBook Pro "Core i5" 2.5 13" Mid-2012 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M)
MacBook Pro "Core i7" 2.9 13" Mid-2012 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M)

THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9

THAY LOA MACBOOK PRO A1278 13.3 MC700 MC724 MD313 MD314 MD101 MD102 2011 2012 604-1675-16 609-0310-12 A9

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi