THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH MACBOOK A1286 15.4 INH 2008 2009 2010 2011 2012 A1286 B GLASS

Giá bán:

  650.000₫

Bảo hành : 12 Tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : A1286 B Cover Glasses

Tình trạng : mới chính hãng

MẶT KÍNH CHÍNH HÃNG MỚI 100% sử dụng cho các model macbook Apple Macbook Pro A1286 15.4 inch 2008 2009 2010 2011 2012:  THAY MAN KINH MACBOOK 15.4 INCH A1286  MacBook Pro "Core Duo" 1.83 15" 1.83 GHz Core Duo (T2400) MacBook Pro "Core Duo" 2.0 15" 2.0 GHz Core Duo (T2500) MacBook Pro "Core Duo" 2.16...

MẶT KÍNH CHÍNH HÃNG MỚI 100% sử dụng cho các model macbook Apple Macbook Pro A1286 15.4 inch 2008 2009 2010 2011 2012: 

THAY MAN KINH MACBOOK 15.4 INCH A1286 

MacBook Pro "Core Duo" 1.83 15" 1.83 GHz Core Duo (T2400)
MacBook Pro "Core Duo" 2.0 15" 2.0 GHz Core Duo (T2500)
MacBook Pro "Core Duo" 2.16 15" 2.16 GHz Core Duo (T2600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.16 15" 2.16 GHz Core 2 Duo (T7400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.33 15" 2.33 GHz Core 2 Duo (T7600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.2 15" (SR) 2.2 GHz Core 2 Duo (T7500)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (SR) 2.4 GHz Core 2 Duo (T7700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (SR) 2.6 GHz Core 2 Duo (T7800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) 2.4 GHz Core 2 Duo (T8300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) 2.5 GHz Core 2 Duo (T9300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (08) 2.6 GHz Core 2 Duo (T9500)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (Unibody) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) 2.66 GHz Core 2 Duo (T9550)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 15" (Unibody) 2.93 GHz Core 2 Duo (T9800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 15" (SD) 3.06 GHz Core 2 Duo (T9900)

MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 2.4 GHz Core i5 (I5-520M)
MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 2.53 GHz Core i5 (I5-540M)
MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2010 2.8 GHz Core i7 (I7-640M)

MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 2.3 GHz Core i7 (I7-2820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2675QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 2.4 GHz Core i7 (I7-2760QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Late 2011 2.5 GHz Core i7 (I7-2860QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)

LCD Glass Screen A1286 Unibody MacBook Pro 15.4 THAY MAN KINH MACBOOK 15.4 INCH A1286

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi