THAY PIN BATTERY MACBOOK A1990 2018 2019 15INCH A1953 FOR A1990

Giá bán:

  2.050.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : THAY PIN BATTERY MACBOOK A1990 2018 2019

Tình trạng : chính hãng APPLE

PIN BATTERY macbook Pro 15inch A1990: MR932 MR942 MV902 MV912 CTO/BTO của bạn bị CHAI PHỒNG lỗi hỏng, bạn cần thay thế sửa chữa hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo sdt 0974 373 284 để được tư vấn báo giá dịch vụ sửa macbook.  PIN BATTERY macbook này tương thích cho các model máy macbook sau: MacBook Pro...

PIN BATTERY macbook Pro 15inch A1990: MR932 MR942 MV902 MV912 CTO/BTO của bạn bị CHAI PHỒNG lỗi hỏng, bạn cần thay thế sửa chữa hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo sdt 0974 373 284 để được tư vấn báo giá dịch vụ sửa macbook. 

THAY PIN BATTERY MACBOOK A1990 2018 2019 15INCH A1953 FOR A1990

PIN BATTERY macbook này tương thích cho các model máy macbook sau:
MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.2 Touch/2018    2.2 GHz Core i7 (I7-8750H)
    
Intro.    July 12, 2018    Disc.    May 21, 2019
Order    MR932LL/A*    Model    A1990 (EMC 3215)
Family    Mid-2018 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro15,1
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB*
Storage    256 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.2 Touch/2018 Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/2018    2.6 GHz Core i7 (I7-8850H)
    
Intro.    July 12, 2018*    Disc.    May 21, 2019
Order    MR942LL/A*    Model    A1990 (EMC 3215)
Family    Mid-2018 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro15,1
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/2018 Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/2018 Vega    2.6 GHz Core i7 (I7-8850H)
    
Intro.    November 14, 2018*    Disc.    May 21, 2019
Order    BTO/CTO    Model    A1990 (EMC 3215)
Family    Mid-2018 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro15,3
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/2018 Vega Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.9 Touch/2018    2.9 GHz Core i9 (I9-8950HK)
    
Intro.    July 12, 2018    Disc.    May 21, 2019
Order    BTO/CTO    Model    A1990 (EMC 3215)
Family    Mid-2018 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro15,1
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB
Storage    256, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.9 Touch/2018 Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.9 Touch/2018 Vega    2.9 GHz Core i9 (I9-8950HK)
    
Intro.    November 14, 2018*    Disc.    May 21, 2019
Order    BTO/CTO    Model    A1990 (EMC 3215)
Family    Mid-2018 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro15,3
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.9 Touch/2018 Vega Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/2019    2.6 GHz Core i7 (I7-9750H)
    
Intro.    May 21, 2019    Disc.    November 13, 2019
Order    MV902LL/A*    Model    A1990 (EMC 3359)
Family    2019 15" (Touch Bar)*    ID    MacBookPro15,1
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB*
Storage    256 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/2019 Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.3 Touch/2019    2.3 GHz Core i9 (I9-9880H)
    
Intro.    May 21, 2019    Disc.    November 13, 2019
Order    MV912LL/A*    Model    A1990 (EMC 3359)
Family    2019 15" (Touch Bar)*    ID    MacBookPro15,1
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB*
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.3 Touch/2019 Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.3 Touch/2019 Vega    2.3 GHz Core i9 (I9-9880H)
    
Intro.    May 21, 2019    Disc.    November 13, 2019
Order    BTO/CTO    Model    A1990 (EMC 3359)
Family    2019 15" (Touch Bar)*    ID    MacBookPro15,3
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB*
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.3 Touch/2019 Vega Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.4 Touch/2019    2.4 GHz Core i9 (I9-9980HK)
    
Intro.    May 21, 2019    Disc.    November 13, 2019
Order    BTO/CTO    Model    A1990 (EMC 3359)
Family    2019 15" (Touch Bar)*    ID    MacBookPro15,1
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB*
Storage    256, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.4 Touch/2019 Specs

MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.4 Touch/2019 Vega    2.4 GHz Core i9 (I9-9980HK)
    
Intro.    May 21, 2019    Disc.    November 13, 2019
Order    BTO/CTO    Model    A1990 (EMC 3359)
Family    2019 15" (Touch Bar)*    ID    MacBookPro15,3
RAM    16 GB*    VRAM    4 GB*
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro 15-Inch "Core i9" 2.4 Touch/2019 Vega Specs

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi