THAY PIN MacBook Pro NonTouch 13.3inch A1708 MLL42-MLUQ2 2016 2017 A1713 020-00946 54.5WHR

Giá bán:

  1.600.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : PIN BATTERY MACBOOK 2016 A1706 A1708

Tình trạng : mới chính hãng

THAY PIN MacBook Pro NonTouch 13.3inch A1708 2016 2017 A1713 020-00946 54.5WHR MLL42-MLUQ2 MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016    2.9 GHz Core i5 (I5-6267U)      Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None Order    MLH12LL/A*    Model    A1706 (EMC 3071) Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2 RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB* Storage    256 GB, 512...

THAY PIN MacBook Pro NonTouch 13.3inch A1708 2016 2017 A1713 020-00946 54.5WHR MLL42-MLUQ2

THAY PIN MacBook Pro NonTouch 13.3inch A1708 2016 2017 A1713 020-00946 54.5WHR

MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016    2.9 GHz Core i5 (I5-6267U)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    MLH12LL/A*    Model    A1706 (EMC 3071)
Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i5" 2.9 13" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Late 2016    3.1 GHz Core i5 (I5-6287U)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1706 (EMC 3071)
Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i5" 3.1 13" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 3.3 13" Touch/Late 2016    3.3 GHz Core i7 (I7-6567U)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1706 (EMC 3071)
Family    Late 2016 13" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,2
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 3.3 13" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016    2.6 GHz Core i7 (I7-6700HQ)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    MLH32LL/A*    Model    A1707 (EMC 3072)
Family    Late 2016 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,3
RAM    16 GB    VRAM    2 GB*
Storage    256 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016    2.7 GHz Core i7 (I7-6820HQ)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    MLH42LL/A*    Model    A1707 (EMC 3072)
Family    Late 2016 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,3
RAM    16 GB    VRAM    2 GB*
Storage    512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016    2.9 GHz Core i7 (I7-6920HQ)
    
Intro.    October 27, 2016*    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1707 (EMC 3072)
Family    Late 2016 15" (Touch Bar)    ID    MacBookPro13,3
RAM    16 GB    VRAM    2 GB*
Storage    256 GB, 512 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" Late 2016    2.0 GHz Core i5 (I5-6360U)
    
Intro.    October 27, 2016    Disc.    None
Order    MLL42LL/A*    Model    A1708 (EMC 2978)
Family    Late 2016 13"    ID    MacBookPro13,1
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i5" 2.0 13" Late 2016 Specs

MacBook Pro "Core i7" 2.4 13" Late 2016    2.4 GHz Core i7 (I7-6660U)
    
Intro.    October 27, 2016    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1708 (EMC 2978)
Family    Late 2016 13"    ID    MacBookPro13,1
RAM    8 GB*    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB SSD*    Optical    None*
Complete MacBook Pro "Core i7" 2.4 13" Late 2016 Specs

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi