THAY PIN NEW MACBOOK 12 INCH A1534 2015 2016 2017 A1527 A1705 Battery MF855 MF865 MLHC2

Giá bán:

  1.800.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : A1534 BATTERY NEW ORIGINAL A1527

Tình trạng : mới chính hãng

BATTERY NEW MACBOOK  12 INCH A1534 2015 2016 2017 A1527 A1705 Battery MF855 MF865 MLHC2  Model : A1534 ORIGINAL BATTERY Công suất :  8440mAh [ Li-Polymer 11.26V 95Wh ] Tình trạng : Mới 100% PIN A1534 ORIGINAL SỬ DỤNG CHO MACBOOK RETINA 12 INCH SẢN XUẤT NĂM 2015 2016 2017, MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)    1.1 GHz Core M (M-5Y31)      Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016 Order  ...

BATTERY NEW MACBOOK  12 INCH A1534 2015 2016 2017 A1527 A1705 Battery MF855 MF865 MLHC2 

Model : A1534 ORIGINAL BATTERY

Công suất :  8440mAh Li-Polymer 11.26V 95Wh ]

Tình trạng : Mới 100%

THAY PIN NEW MACBOOK 12 INCH A1534 2015 2016 2017 A1527 A1705 Battery MF855 MF865 MLHC2

PIN A1534 ORIGINAL SỬ DỤNG CHO MACBOOK RETINA 12 INCH SẢN XUẤT NĂM 2015 2016 2017,

MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015)    1.1 GHz Core M (M-5Y31)
    
Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016
Order    MF855LL/A*    Model    A1534 (EMC 2746)
Family    Early 2015    ID    MacBook8,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core M" 1.1 12" (Early 2015) Specs

MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015)    1.2 GHz Core M (M-5Y51)
    
Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016
Order    MF865LL/A*    Model    A1534 (EMC 2746)
Family    Early 2015    ID    MacBook8,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core M" 1.2 12" (Early 2015) Specs

MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015)    1.3 GHz Core M (M-5Y71)
    
Intro.    March 9, 2015*    Disc.    April 19, 2016
Order    BTO/CTO    Model    A1534 (EMC 2746)
Family    Early 2015    ID    MacBook8,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core M" 1.3 12" (Early 2015) Specs

MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016)    1.1 GHz Core m3 (M3-6Y30)
    
Intro.    April 19, 2016    Disc.    None
Order    MLHA2LL/A*    Model    A1534 (EMC 2991)
Family    Early 2016    ID    MacBook9,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core m3" 1.1 12" (Early 2016) Specs

MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016)    1.2 GHz Core m5 (M5-6Y54)
    
Intro.    April 19, 2016    Disc.    None
Order    MLHC2LL/A*    Model    A1534 (EMC 2991)
Family    Early 2016    ID    MacBook9,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core m5" 1.2 12" (Early 2016) Specs

MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016)    1.3 GHz Core m7 (M7-6Y75)
    
Intro.    April 19, 2016    Disc.    None
Order    BTO/CTO    Model    A1534 (EMC 2991)
Family    Early 2016    ID    MacBook9,1
RAM    8 GB    VRAM    1.5 GB*
Storage    256 GB, 512 GB    Optical    None*
Complete MacBook "Core m7" 1.3 12" (Early 2016) Specs

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi