THAY QUẠT MACBOOK 15.4" A1286 MB470 MB471 MC118 MB985 MB986 MC026 MC371 MC372 MC373 MC721 MC723 MD035 MD318 MD322 MD103 MD104

Giá bán:

  450.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : QUẠT LÀM MÁT MACBOOK A1286

Tình trạng : chính hãng APPLE

QUẠT LÀM MÁT SỬ DỤNG CHO MACBOOK PRO 15.4 INCH A1286 SẢN XUẤT CÁC NĂM 2008 2009 2010 2011 2012.  Condition: New Power connection: 4pins Info: DC 5V 1.1W Left side: MG62090V1-Q030-S99 Right side:MG62090V1-Q020-S99 MB470 MB471 MC118 MB985 MB986 MC026 MC371 MC372 MC373 MC721 MC723 MD035 MD318 MD322 MD103 MD104 MacBook Pro "Core Duo" 1.83 15" 1.83 GHz Core Duo (T2400) MacBook...

QUẠT LÀM MÁT SỬ DỤNG CHO MACBOOK PRO 15.4 INCH A1286 SẢN XUẤT CÁC NĂM 2008 2009 2010 2011 2012. 

Condition: New
Power connection: 4pins
Info: DC 5V 1.1W
Left side: MG62090V1-Q030-S99
Right side:MG62090V1-Q020-S99

MB470 MB471 MC118 MB985 MB986 MC026 MC371 MC372 MC373 MC721 MC723 MD035 MD318 MD322 MD103 MD104

MacBook Pro "Core Duo" 1.83 15" 1.83 GHz Core Duo (T2400)
MacBook Pro "Core Duo" 2.0 15" 2.0 GHz Core Duo (T2500)
MacBook Pro "Core Duo" 2.16 15" 2.16 GHz Core Duo (T2600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.16 15" 2.16 GHz Core 2 Duo (T7400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.33 15" 2.33 GHz Core 2 Duo (T7600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.2 15" (SR) 2.2 GHz Core 2 Duo (T7500)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (SR) 2.4 GHz Core 2 Duo (T7700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (SR) 2.6 GHz Core 2 Duo (T7800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) 2.4 GHz Core 2 Duo (T8300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.5 15" (08) 2.5 GHz Core 2 Duo (T9300)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.6 15" (08) 2.6 GHz Core 2 Duo (T9500)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (Unibody) 2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (Unibody) 2.53 GHz Core 2 Duo (T9400)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (Unibody) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (Unibody) 2.66 GHz Core 2 Duo (T9550)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.93 15" (Unibody) 2.93 GHz Core 2 Duo (T9800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.53 15" (SD) 2.53 GHz Core 2 Duo (P8700)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.66 15" (SD) 2.66 GHz Core 2 Duo (P8800)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.8 15" (SD) 2.8 GHz Core 2 Duo (T9600)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 3.06 15" (SD) 3.06 GHz Core 2 Duo (T9900)

MacBook Pro "Core i5" 2.4 15" Mid-2010 2.4 GHz Core i5 (I5-520M)
MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 2.53 GHz Core i5 (I5-540M)
MacBook Pro "Core i7" 2.66 15" Mid-2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Mid-2010 2.8 GHz Core i7 (I7-640M)

MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Early 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Early 2011 2.3 GHz Core i7 (I7-2820QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.2 15" Late 2011 2.2 GHz Core i7 (I7-2675QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.4 15" Late 2011 2.4 GHz Core i7 (I7-2760QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.5 15" Late 2011 2.5 GHz Core i7 (I7-2860QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.3 15" Mid-2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Mid-2012 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Mid-2012 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)
 

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi